การแปรรูป แก้วให้เป็น สิ่งของต่างๆ

December 13, 2017 admin 0

การแปรรูป แก้วให้เป็น สิ่งของต่างๆ  แก้ว จัดเป็นวัตถุดิบที่สามารถนำมาใช้งานได้อย่างหลากหลาย เราจะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ถูกทำมาจากแก้วสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือความสวยงาม หรูหรา ดูมีระดับ เนื่องจากแก้วเองก็เป็นวัตถุดิบที่มีคุณค่าอยู่ในตัวเองไม่น้อยเหมือนกัน อย่างไรก็ตามการทำแก้วหลายคนก็น่าจะรู้วิธีในการผลิตมาบ้างไม่มากก็น้อย แต่สำหรับการแปรรูปแก้วให้เป็นสิ่งต่างๆ นั้นกระบวนการทำจะไม่ได้เหมือนกันมากนัก พูดง่ายๆ คือจะมีลักษณะบางขั้นตอนที่แตกต่างออกไปจากเดิมแต่โดยรวมแล้วสิ่งที่ออกมาก็ยังทำให้แก้วดูเป็นสิ่งที่มีความสวยงาม น่าใช้งานเหมือนเดิม กรรมวิธีการแปรรูปแก้วให้เป็นสิ่งของต่างๆ จริงๆ แล้วต้องแยกให้ออกก่อนว่าแก้วนั้นสามารถนำมาทั้งแปรรูปและขึ้นรูปได้ขึ้นอยู่กับลักษณะงานว่าต้องการใช้แก้วในลักษณะใด ซึ่งกรรมวิธีในการแปรรูปแก้วเป็นแบบต่างๆ ก็สามารถทำได้ดังนี้ Pressing – เป็นการใช้แม่พิมพ์หรือว่าใช้เครื่องจักรที่มีรูปร่างชัดเจนมาทำการขึ้นรูปแก้วให้เป็นลักษณะต่างๆ ตามต้องการ […]