Heat-resistant-glass

แก้วที่สามารถทนความร้อนได้ดีที่สุด

December 13, 2017 admin 0

วัสดุประเภทหนึ่งที่สามารถทนความร้อนได้เป็นอย่างดีก็คือ แก้ว เราจะเห็นได้ว่าสิ่งของที่ทำขึ้นมาหลายๆ ชนิดหากต้องการให้ทนต่อความร้อนหรือทนต่อไฟมักนิยมมีแก้วเข้าไปเป็นส่วนประกอบค่อนข้างมาก แต่ถึงกระนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าแก้วทุกชนิดจะทนความร้อนได้เท่ากันเสมอไป สาเหตุก็เนื่องมาจากทั้งกรรมวิธีในการผลิตที่ต่างกัน วัตถุดิบที่ใช้มีความแตกต่างกัน แก้วแต่ละชนิดจึงมีอัตราการทนความร้อนไม่เท่ากันนั่นเอง อย่างไรก็ตามหากให้ลองเลือกชนิดของแก้วที่ทนความร้อนได้ดีที่สุดก็สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ ชนิดของแก้วที่สามารถทนความร้อนได้ดีที่สุด Aluminosilicate Glass – แก้วอลูมิโนซิลิเกต เป็นแก้วที่ส่วนผสมหลักๆ จะเป็นอลูมีเนียมออกไซด์ มีประมาณ 20% นอกจากนี้ยังมีส่วนประกอบของแมกนีเซียมออกไซด์, บอริกออกไซด์, โซเดียมออกไซด์ และโพแทสเซียมออกไซด์ อยู่ในสัดส่วนนิดหน่อย […]

การแปรรูป แก้วให้เป็น สิ่งของต่างๆ

December 13, 2017 admin 0

การแปรรูป แก้วให้เป็น สิ่งของต่างๆ  แก้ว จัดเป็นวัตถุดิบที่สามารถนำมาใช้งานได้อย่างหลากหลาย เราจะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ถูกทำมาจากแก้วสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือความสวยงาม หรูหรา ดูมีระดับ เนื่องจากแก้วเองก็เป็นวัตถุดิบที่มีคุณค่าอยู่ในตัวเองไม่น้อยเหมือนกัน อย่างไรก็ตามการทำแก้วหลายคนก็น่าจะรู้วิธีในการผลิตมาบ้างไม่มากก็น้อย แต่สำหรับการแปรรูปแก้วให้เป็นสิ่งต่างๆ นั้นกระบวนการทำจะไม่ได้เหมือนกันมากนัก พูดง่ายๆ คือจะมีลักษณะบางขั้นตอนที่แตกต่างออกไปจากเดิมแต่โดยรวมแล้วสิ่งที่ออกมาก็ยังทำให้แก้วดูเป็นสิ่งที่มีความสวยงาม น่าใช้งานเหมือนเดิม กรรมวิธีการแปรรูปแก้วให้เป็นสิ่งของต่างๆ จริงๆ แล้วต้องแยกให้ออกก่อนว่าแก้วนั้นสามารถนำมาทั้งแปรรูปและขึ้นรูปได้ขึ้นอยู่กับลักษณะงานว่าต้องการใช้แก้วในลักษณะใด ซึ่งกรรมวิธีในการแปรรูปแก้วเป็นแบบต่างๆ ก็สามารถทำได้ดังนี้ Pressing – เป็นการใช้แม่พิมพ์หรือว่าใช้เครื่องจักรที่มีรูปร่างชัดเจนมาทำการขึ้นรูปแก้วให้เป็นลักษณะต่างๆ ตามต้องการ […]