บรรจุภัณฑ์กับปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

packagepicneww

packagepic

บรรจุภัณฑ์ไม่เพียงแต่จะช่วยปกป้องคุณภาพความปลอดภัยของอาหาร แต่ยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและยังนำไปสู่ปัญหาระบบนิเวศที่ร้ายแรง วันนี้เราจะมาลองดูบรรจุภัณฑ์อาหารเป็นวัตถุกันว่ามันมีผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร ด้วยสำรวจปัญหาปัจจุบันในระบบบรรจุภัณฑ์อาหารของหลายประเทศ ผ่านการวิเคราะห์แนวทางการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม

ทำไมจำเป็นต้องใช้บรรจุภัณฑ์อาหาร

บรรจุภัณฑ์เป็นเงื่อนไขสำคัญสำหรับอาหารที่จะเข้าสู่ตลาด ตัวอย่างเช่นผักและผลไม้ ที่มักจะเน่าเสียหรือเสียหายขณะจัดส่งไม่ต่ำกว่า 30% ของผลผลิตโดยรวมในประเทศ สาเหตุหลักคือการขาดบรรจุภัณฑ์ พวกมันทำหน้าที่ในการป้องกันปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมภายนอก ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายกับสินค้า เพื่อให้แน่ใจว่าโภชนาการยังคงอยู่ครบถ้วน รวมถึงมีความปลอดภัยเมื่อถึงมือผู้บริโภค

ความปลอดภัยของวัสดุบรรจุภัณฑ์

ตามสถิติประมาณ 60% ของวัสดุบรรจุภัณฑ์อาหารมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ในตลาดอาหารที่ถูกใส่ในถุงพลาสติก ขวดพลาสติก กล่องพลาสติกที่ถูกใช้เป็นบรรจุภัณฑ์อาหารเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ยังมีการนำกระดาษ โลหะ รวมถึงวัสดุชนิดอื่นๆมาใช้ด้วย แต่ก็ยังเป็นเพียงสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับพลาสติก การขาดความรู้เกี่ยวกับวัสดุบรรจุภัณฑ์อาหาร ทำให้การกำกับดูแลความปลอดภัยไม่เพียงพอ วัสดุบรรจุภัณฑ์บางอย่างที่มีส่วนผสมที่เป็นพิษถูกนำไปแปรรูปเป็นบรรจุภัณฑ์อาหาร สิ่งเหล่านี้ทำให้อาหารปนเปื้อน

ผลกระทบของบรรจุภัณฑ์อาหารที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

ด้วยความต้องการของผู้บริโภคสำหรับอาหารไมโครเวฟ ขนมขบเคี้ยว อาหารแช่แข็ง และอาหารสะดวกซื้ออื่น ๆ ทำให้มีความต้องการบรรจุภัณฑ์ในการปกป้องคุณภาพอาหารเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ทำให้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมก็มีผลกระทบเชิงลบ เนื่องจากกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์จะทำให้เกิดจากมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม เป็นการเพิ่มขยะที่เพิ่มมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม แถมยังมีการนำทรัพยากรป่าไม้ไปในการเตรียมวัตถุดิบที่จำเป็นสำหรับผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เหล่านี้

การใช้ทรัพยากรป่าไม้ขนาดหนักแบบนี้ จะส่งผลกระทบต่อความสมดุลของทรัพยากร ทำให้สภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาเผชิญกับการพังทลายของดิน การกลายเป็นทะเลทราย การขาดแคลนน้ำ และปัญหาสิ่งแวดล้อม บรรจุภัณฑ์ในกระบวนการผลิตไม่เพียงแต่สิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติอย่างที่มีอยู่จำกัด แต่ยังผลิตของเสียทุกประเภทอีกด้วย ไม่เพียงแต่จะก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบเท่านั้น แต่ยังเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของมนุษย์ด้วย ดังนั้นทุกฝ่ายจึงต้องหาทางกันแก้ปัญหา ด้วยการสร้างความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมบทบาทของทรัพยากร ให้ผู้คนหันมาปกป้องสิ่งแวดล้อมกันมากยิ่งขึ้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องเพิ่มการเผยแพร่ความรู้ในด้านการจัดการทรัพยากร รวมถึงออกมาปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นกว่าเดิม

1 Comment

  1. บรรจุภัณฑ์กับปัญหาสิ่งแวดล้อมโลกเราในปัจจุบันนี้มันมีเทคโนโลยี หรือ มีการพัฒนาขึ้นมาก เว็บบาคาร่า และผมคิดว่าในบางเรื่องมันอาจจะเป็นผลเสียให้กับธรรมชาติโดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ของอาหาร หรือ สิ่งของบางอย่าง ตามสถิติประมาณ 60% ของวัสดุบรรจุภัณฑ์อาหารมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ในตลาดอาหารที่ถูกใส่ในถุงพลาสติก ขวดพลาสติก กล่องพลาสติกที่ถูกใช้เป็นบรรจุภัณฑ์อาหารเป็นส่วนใหญ่ทำให้ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างมากอยากให้คนไทยทุกคนช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีครับเพื่อโลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น

Comments are closed.