คุณสมบัติของขวดแก้ว และสิ่งของต่างๆที่สร้างขวดแก้วขึ้นมา

May 28, 2019 admin 1

ในปัจจุบัน ขวด หรือที่เราเรียกอีกอย่างว่า product มีส่วนช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของเรานั้นมีความสวยงาม มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น และที่สำคัญก็คือสามารถเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าของเราได้มากขึ้นด้วย วันนี้เลยอยากจะเอาเรื่องของ Product ที่สามารถกระตุ้นยอดขายให้กับสินค้าของคุณได้ไม่ยาก และสิ่งสำคัญที่จะทำให้ขวดของคุณนั้นสวยงามอีกด้วย ขวด คือ ภาชนะที่มีรูปทรงยาว สามารถใส่ของได้เกือบทุกชนิด ที่เป้นของเหลว ส่วนใหญ่แล้วขวดจะทำออกมา 2 ชนิดได้แก่ เนื้อแก้ว และเนื้อพลาสติกเท่านั้น ขวดแก้ว วัตถุดิบ แลอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างขวดแก้วได้มีดังต่อไปนี้ ทราย […]