packagepicneww

บรรจุภัณฑ์กับปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

September 24, 2019 admin 1

บรรจุภัณฑ์ไม่เพียงแต่จะช่วยปกป้องคุณภาพความปลอดภัยของอาหาร แต่ยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและยังนำไปสู่ปัญหาระบบนิเวศที่ร้ายแรง วันนี้เราจะมาลองดูบรรจุภัณฑ์อาหารเป็นวัตถุกันว่ามันมีผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร ด้วยสำรวจปัญหาปัจจุบันในระบบบรรจุภัณฑ์อาหารของหลายประเทศ ผ่านการวิเคราะห์แนวทางการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม ทำไมจำเป็นต้องใช้บรรจุภัณฑ์อาหาร บรรจุภัณฑ์เป็นเงื่อนไขสำคัญสำหรับอาหารที่จะเข้าสู่ตลาด ตัวอย่างเช่นผักและผลไม้ ที่มักจะเน่าเสียหรือเสียหายขณะจัดส่งไม่ต่ำกว่า 30% ของผลผลิตโดยรวมในประเทศ สาเหตุหลักคือการขาดบรรจุภัณฑ์ พวกมันทำหน้าที่ในการป้องกันปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมภายนอก ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายกับสินค้า เพื่อให้แน่ใจว่าโภชนาการยังคงอยู่ครบถ้วน รวมถึงมีความปลอดภัยเมื่อถึงมือผู้บริโภค ความปลอดภัยของวัสดุบรรจุภัณฑ์ ตามสถิติประมาณ 60% ของวัสดุบรรจุภัณฑ์อาหารมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ในตลาดอาหารที่ถูกใส่ในถุงพลาสติก ขวดพลาสติก กล่องพลาสติกที่ถูกใช้เป็นบรรจุภัณฑ์อาหารเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ยังมีการนำกระดาษ โลหะ […]